J.D. Corts
Op het bedrijf wordt sinds 15 september 1999 gemolken met de Lely ASTRONAUT melkrobot. In het
najaar van 2004 is er een tweede ASTRONAUT geplaatst.

Gestart met robotmelken op 15 september 1999 in noodopstelling in de stal, en na verbouwing van de oude melkstalruimte de robot verplaatst naar de definitieve opstelling op 26 oktober 1999. In oktober 2004 is na een verbouwing de tweede melkrobot geplaatst.
WAAROM GEKOZEN VOOR EEN MELKROBOT?
De melkstal was verouderd en aan renovatie toe, maar nog belangrijker is dat in een ruimte van
2x4 visgraat in 1978 een 2x5 visgraat is geplaatst. Dit was in de tijd dat de veestapel no 100%
MRIJ was, de laatste jaren wordt hoofdzakelijk gefokt met 100% Red Holstein wat inhoudt dat
de koeien een stuk groter werden en dus met lichte tegenzin werden gemolken(grote koeien
stonden met kromme rug). Daar er geen mogelijkheid was om de ruimte te vergroten
(mestkelders) en we het de stal ook niet waard vonden, moest er naar andere oplossingen
gezocht worden en kwam een nieuwe stal met 2x7 visgraat in beeld, maar was qua investering
en reden (alleen voor een andere melkstal) onverantwoord.

Zo kwam het verhaal melkrobot in beeld en na enkele bedrijfsbezoeken was de overtuiging dat
de robot geen toekomstmuziek is maar werkelijk werkt! Daarnaast is dan direct het
ruimteprobleem opgelost en het geeft de vrijheid om de complete robotunit eventueel in een
nieuwe ruimte te plaatsen (als de bestaande stal, gebouwd 1972, het begeeft).

IS HET ECONOMISCH VERANTWOORD?

De belangrijkste vraag voor een veehouder die te maken krijgt met lagere melkprijzen en
opbrengsten, die net het bedrijf overgenomen heeft en geen dure grond te verkopen heeft (denk
aan verplaatsing voor woningbouw) --Ik denk van wel.-- Bespaar zeer veel arbeid waardoor het
opeens mogelijk wordt zonder de steeds duurder wordende vreemde arbeid een melkquotum
van 700.000 kg. vol te melken, met toch de volledige aandacht voor de koeien (kalfjes voeren,
klauwen bekappen etc.) Heel belangrijk is dat er daarnaast op momenten een heel andere
dagindeling ontstaat en je daardoor veel vrijer waant.

WAAROM LELY?

In mijn ogen de enige melkrobot die zonder "storingen" (mijn ervaringen ongeveer 1 keer in de 2
a 3 weken) een groot quotum vol kan melken (doel is 700.000 kg. melk). Een robot werkt pas
als er niet of nauwlijks storingen zijn en de koeien snel en correct worden aangesloten en
gemolken!!

BEWEIDEN

Het doel is om wel te gaan beweiden met behulp van een selectiebox, 17 ha. beweiden ligt
rond de boerderij tot 600 meter ver weg.
De nieuwe Astronaut A3 draait met volle tevredenheid op het bedrijf
Archief;
J.D. Corts over de melkrobot in 1999
verbouwing t.b.v. tweede melkrobot najaar 2004
Melkrobot

Een melkrobot is een apparaat dat de koeien melkt zonder dat de boer er aan te pas komt. Als de koe merkt dat het tijd is, loopt ze naar de robot toe, sommige koeien wel drie keer per dag. Aan de hand van een chip in de halsband identificeert de melkrobot de koe. Als deze te kort geleden nog gemolken is, stuurt hij haar door: de machine slaat niet aan en het hekje voor de neus van de koe gaat open zodat ze direct door kan lopen. Mag de koe wel gemolken worden, dan bepaalt de robot hoeveel krachtvoer ze tijdens het melken te eten krijgt en begint de machine met het schoonmaken van de uier. Daarna worden de vier tepelbekers vacuüm op de tepels aangesloten en begint het melken. Zodra de melkstroom onder een bepaald nivo komt, laat de tepelbeker automatisch los. Er wordt een ontsmettend middel tegen de uier gespoten, het deurtje gaat open en de koe mag de stal weer in.
mail to